Zolang je een account hebt voor Karify kun je veilig al je gegevens op Karify beheren. Wat gebeurt er met deze gegevens? En wat gebeurt er met de gegevens zodra het account opgezegd wordt?


Gegevens cliënten

De cliënt kan een verzoek doen om de Karify gegevens te verwijderen via help@karify.com. Wij streven ernaar om de Karify gegevens binnen een maand te verwijderen van onze servers. Zodra de cliënt het account heeft gedeactiveerd kan de zorgorganisatie de cliëntgegevens downloaden via Mijn data exports. De zorgorganisatie is verantwoordelijk voor het vertrouwelijk bewaren van deze data-export. 


Lees voor meer informatie over de privacy het Privacy- en Cookie beleid op de website.