Zolang je een account hebt voor Karify kun je veilig al je gegevens op Karify beheren. Wat gebeurt er met deze gegevens? En wat gebeurt er met de gegevens zodra het account opgezegd wordt?


Gegevens cliënten

De cliënt is zelf eigenaar van de eigen gegevens die opgeslagen staan in het Karify-dossier. Cliënten kunnen kosteloos kun account behouden en de medische gegevens bewaren. Als de cliënt de Karify gegevens laat verwijderen worden deze voor 3 maanden bewaard. Daarna worden de gegevens vernietigd.

Met toestemming van de cliënt kan de praktijk/organisatie een overzicht krijgen van deze gegevens. Vervolgens is de praktijk/organisatie verantwoordelijk voor de gegevens. 


Lees voor meer informatie over de privacy het Privacy- en Cookie beleid op de website.