Het is mogelijk om ROM vragenlijsten via Karify in te plannen, in te vullen en de scores van de ingevulde vragenlijsten terug te bekijken. Zo hebben cliënten vanuit hun eigen Karify dossier toegang tot en inzicht in hun vragenlijsten.


Karify heeft een standaard ontwikkeld, waarmee via Koppeltaal een ROM koppeling kan worden gemaakt. Zo is er al met succes een koppeling met Questmanager gerealiseerd. ROM leveranciers die aangesloten zijn bij Koppeltaal kunnen relatief eenvoudig een koppeling met Karify tot stand brengen. 

Indien er vanuit jouw organisatie interesse is om een ROM koppeling te realiseren, neem dan contact op via vragen@karify.com


Ik heb een eigen praktijk, kan ik dan ook gebruikmaken van de ROM koppeling? 

De koppelingen die tot nu toe gerealiseerd zijn, zijn vooralsnog niet beschikbaar voor vrijgevestigde praktijken.


Mijn cliënt kan zijn ROM vragenlijst niet vinden

Als er een koppeling bestaat tussen de ROM applicatie en Karify, dan kan de cliënt de ROM vragenlijst vanuit Karify invullen. 

Controleer in het cliëntdossier in Karify of de ROM meting is klaargezet voor je cliënt. Het klaarzetten kan enkele minuten duren.

Ga ook na of het juiste identificatienummer is ingevoerd in beide systemen. Dit is nodig zodat beide systemen herkennen om welke cliënt het gaat. 

Als de meting is klaargezet, dan vindt de cliënt deze op het Werkblad in de Healthspace. Je kunt je cliënt adviseren om in te loggen in Karify en via de knop Healthspaces naar zijn Werkblad te gaan.


Vind je cliënt de vragenlijst nog steeds niet? Dan kan hij/zij contact opnemen met onze helpdesk via help@karify.com.