Gebruikers met de rol van eigenaar of assistent in Karify kunnen het lidmaatschap van zorgverleners en cliënten opzeggen. In dit artikel worden de stappen beschreven om een lidmaatschap op te zeggen en om een gebruiker opnieuw lid te maken. 

 

Lidmaatschap opzeggen

  • Ga naar Beheer

  • Klik op Cliënten of Medewerkers.

  • Navigeer naar het tweede tabblad Actieve leden.

  • Vink het vakje voor de betreffende gebruiker aan en klik op Acties => Lidmaatschap opzeggen.


De gebruiker ontvangt bericht dat het lidmaatschap voor de Healthspace is opgezegd. Hij/zij kan nog wel altijd inloggen in zijn/haar eigen Karify account om gemaakte opdrachten terug te zien of om lid te worden van andere Healthspaces. 

 

Gebruiker opnieuw lid maken

Je kunt een gebruiker die reeds is afgemeld voor een Healthspace opnieuw lid maken door te navigeren naar het tabblad Opgezegd.

  • Selecteer de betreffende gebruiker.

  • Klik op Acties en vervolgens op Herstel lidmaatschap.