Gebruikers met een beheerders- of assistentenrol in Karify kunnen het lidmaatschap van zorgverleners en cliënten opzeggen. 

  • Ga naar Beheer binnen de Healthspace via de navigatiebalk:
  • Klik op Cliënten of Medewerkers.
  • Navigeer naar het tweede tabblad Actieve leden.
  • Vink het vakje voor de betreffende gebruiker aan en klik op Acties -> Lidmaatschap opzeggen

De gebruiker ontvangt bericht dat het lidmaatschap voor de Healthspace is opgezegd. Hij/zij kan nog wel altijd inloggen in zijn/haar eigen Karify account om gemaakte opdrachten terug te zien of om lid te worden van andere Healthspaces. 


Gebruiker opnieuw aanmelden

Je kunt een gebruiker die reeds is afgemeld voor een Healthspace opnieuw aanmelden door te navigeren naar het tabblad Afgemeld.

  • Selecteer de betreffende gebruiker
  • Klik op Acties 
  • Klik op Aanmelden