Een e-consult is een online vraag van een cliënt aan de zorgprofessional. Deze functionaliteit kan ingesteld en gepersonaliseerd  worden per Healthspace. Huisartsen gebruiken het bijvoorbeeld als e-consult, sommige gezondheidscentra gebruiken het om herhaalrecepten mee aan te vragen.


Instellen van E-consult

Medewerkers met de rol Beheerder kunnen in de Healthspace het e-consult in- en uitschakelen. Dit doe je als volgt: 

  • Klik in het linkermenu op Beheer => Instellingen.

  • Ga naar het tabje Functionaliteiten. Hier kun je het E-consult instellen als standaard app. Cliënten zien dan onderstaande knop linksboven in het menu onder Werkblad staan:  • Bij Instellingen => Functionaliteiten => Opties kun je de toelichting bij het e-consult aanpassen: 


Een voorbeeld van een e-consult vanuit het perspectief van de cliënt:


Wie ontvangt het e-consult?

Als cliënten een e-consult indienen, dan ontvangen alle medewerkers met de rol Assistent hiervan een notificatie. Assistenten vinden de ingestuurde vragen onder E-consulten in het linkermenu. De assistent kan vervolgens de vraag direct beantwoorden of doorsturen naar de relevante contactpersoon. Het doorgestuurde e-consult komt binnen als bericht bij de relevante contactpersoon. Die kan dan de vraag beantwoorden via berichten.