Videobellen is mogelijk binnen een aantal abonnementen. Lees hier meer over de verschillende mogelijkheden.


De kosten van het videobellen zijn gebaseerd op het aantal minuten van de videogesprekken. 

De telling voor de kosten gaat lopen vanaf het moment dat je een videogesprek start (na de test-stap voor beeld/geluid) tot het moment dat het videogesprek door jou of de cliënt wordt beëindigd. Ook de duur van de oproep totdat de cliënt het gesprek aanneemt/weigert wordt meegerekend in de telling.


Bij het beëindigen van het videogesprek zie je hoe lang het gesprek heeft geduurd vanaf het moment dat de cliënt de video oproep heeft geaccepteerd en dat het gesprek is beëindigd. 

Ook zie je in het cliëntendossier terug wanneer je een gesprek hebt gestart en hoe lang deze heeft geduurd. Hier staan ook de gesprekken in die je hebt gestart, maar waarbij de cliënt niet heeft opgenomen (0 minuten). 
De tijd van een videogesprek kun je in het elektronisch patiëntendossier schrijven als directe tijd. 

Afhankelijk van de afspraken met de zorgaanbieder kun je gemiste oproepen registreren als no-show.