Wanneer je de rol hebt van eigenaar of assistent kun je niet alleen cliënten en medewerkers uitnodigen om lid te worden van de Healthspace, je kunt ook de lidmaatschap opzeggen. Bijvoorbeeld wanneer een cliënt is uitbehandeld of wanneer een medewerker uit dienst gaat. In dit artikel worden de stappen besproken om het lidmaatschap van gebruikers op te zeggen voor een Healthspace. 

  • Klik in de navigatiebalk op Beheer.

  • Klik links in het menu op Medewerkers, of Cliënten.

  • Vink de naam aan van de medewerker/cliënt.

  • Klik op Acties.

  • Klik op Lidmaatschap opzeggen.

  • Het lidmaatschap van de medewerker of cliënt is nu beëindigd. Je vindt dit terug onder het tabblad Opgezegd.


Heb je geen knop Beheer?

Dan heb je niet de benodigde rol om het lidmaatschap van cliënten op te zeggen. In het artikel Rollen in Karify kun je meer lezen over de verschillende rollen in Karify. Neem in dat geval contact op met een collega die lidmaatschappen van gebruikers op kan zeggen, of vraag aan een contactpersoon binnen je organisatie om jou de benodigde rol toe te kennen.