In de overeenkomst die je hebt afgesloten met Karify kun je vinden wat de voorwaarden zijn voor het opzeggen van het Karify abonnement.


Grote organisaties en instellingen hebben afspraken omtrent het stopzetten van het abonnement contractueel vastgelegd. Neem bij vragen contact op met de consultant vanuit Karify of mail naar vragen@karify.com.


Indien je als vrijgevestigde of kleine organisatie gebruikmaakt van Karify, dan kun je schriftelijk (per post of via sales@karify.com) het abonnement stopzetten. Hierbij geldt een opzegtermijn van een maand. Stuur hierbij een ondertekende brief mee met hierin opgenomen de gegevens van je organisatie en de URL van jouw online behandelomgeving mee (e.g., praktijkzwarts@karify.com).


Wil je niet het Karify abonnement, maar alleen jouw Karify account stopzetten? Klik dan hier